Dożywotnia gwarancja !!!

DOŻYWOTNIA GWARANCJA

Tylko w Marangoni!
Ochrona przed każdym uszkodzeniem.


W Marangoni jesteśmy dumni z opracowywanych mieszanek i wzorów bieżników, które są optymalne w każdych warunkach, niezależnie od rodzaju kierowanego pojazdu. Stan opon wpływa na bezpieczeństwo, niezawodność i osiągi Państwa opon. Dlatego Marangoni oferuje gwarancję jakości, przebiegu i niezawodności opon Marangoni.


Opony Marangoni są sprawdzane przez Centrum Badań Marangoni i cały czas przechodzą surowe testy. Nasze przedsiębiorstwo pracuje zgodnie z systemem jakości ISO 9001:2008. Dlatego jesteśmy tak dumni i pewni swojej jakości, iż możemy dać dożywotnią gwarancję na nasze produkty.

Ta niespotykana gwarancja, którą Marangoni obejmuje swoje opony jest nie tylko na wady fabryczne, ale także na wszystkie uszkodzenia podczas normalnego użytkowania na drodze.

WARUNKI DOŻYWOTNIEJ GWARANCJI MARANGONI
Gwarancja obejmuje cały okres użytkowania opony, niezależnie od daty zakupu. Tylko osoba wpisana na karcie gwarancyjnej ma prawo do korzystania z gwarancji. Prawo to nie może być przeniesione na osoby trzecie. Gwarancja taka jest dodatkiem do ustawowej gwarancji na towary konsumpcyjne.

Gwarancja obejmuje szkody powstałe w wyniku:

 1. Wad produkcyjnych lub/i wad materiału
 2. Nieodwracalnych szkód powstałych w wyniku normalnego użytkowania na drogach

Następujące szkody są wyłączone z gwarancji:

 1. Nieregularne i/lub nierówne zużycie spowodowane przez mechaniczne uszkodzenia pojazdu, używanie uszkodzonych lub źle dobranych felg, ciśnienie w oponach niezgodne z zalecanym, przeładowanie samochodu, holowanie przyczep, których rozmiar lub/i wielkość jest większa od dozwolonej do ciągnięcia przez dany pojazd.
 2. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym i/lub zbyt długim użytkowaniem łańcuchów.
 3. Uszkodzenia spowodowane przez używanie opon w wyścigach.
 4. Użycie opony niezgodnie z jej charakterystyką techniczną, głównie uszkodzenia i nieregularne i/lub nierówne zużycie spowodowane przez użytkowane opon na drogach polnych.
 5. Uszkodzenia bieżnika, które można naprawić.
 6. Uszkodzenia przy montażu i demontażu koła lub/i przy zakładaniu lub zdejmowaniu opony.
 7. Kradzież oraz szkody powstałe w skutek wandalizmu.
 8. Szkody powypadkowe.
 9. Problemy spowodowane zdarzeniami losowymi np. wypadkami, pożarem czy siłą wyższą.
 10. Uszkodzenie z powodu długotrwałego kontaktu z olejami mineralnymi, węglowodorami, rozpuszczalnikami, kwasami.
 11. Szkody powstałe w wyniku używania opon o niezgodnych z zalecanymi ,wielkościach, indeksach ładowności i prędkości.

KONTROLE ZALECANE W CZASIE UŻYTKOWANIA
Marangoni zaleca szereg kontroli, które powinny być przeprowadzane przez cały okres życia opony, aby zapewnić oczekiwane bezpieczeństwo, przyczepność i niezawodność. Następujące kontrole powinny być wykonywane w regularnych odstępach.

Właściwości koła

 • zbieżność, geometria zawieszenia, wyważenie kół powinny być regularnie sprawdzane przez specjalistę w serwisie,
 • jeżeli te parametry są nieprawidłowe, opony zużywają się szybciej i nieregularnie, co spowoduję konieczność częstszej wymiany opon,

Ciśnienie w oponach

 • kontrola i ustawianie ciśnienia muszą być wykonywane w temperaturze otoczenia i co najmniej co 30 dni (po przejechaniu kilku kilometrów z umiarkowaną prędkością). Nie należy wypuszczać powietrza z rozgrzanych opon.
 • zbyt niskie ciśnienie powoduje:
  • uszkodzenia struktury w wyniku przegrzania
  • zmniejszenie przyczepności i większe niebezpieczeństwo aquaplaning'u
  • nierównomierne i przedwczesne zużycie barków opony
  • większe zużycie paliwa
  • zwiększone ryzyko uszkodzeń opony przy najeżdżaniu na przeszkody (np. krawężniki)
 • zbyt wysokie ciśnienie w oponach powoduje:
  • zwiększone zużycie środkowej części bieżnika
  • trudności w kierowaniu
  • mniejszy komfort jazdy, ponieważ opony gorzej amortyzują nierówności nawierzchni

Głębokość profilu

 • głębokość bieżnika nie powinna być mniejsza niż wymagana prawem
 • przyczepność zmniejsza się wraz ze zużyciem opony

Kontrola stanu opony

 • przy stwierdzonych nabrzmieniach lub nacięciach boków opona musi być natychmiast skontrolowana przez specjalistę w serwisie
 • gdy nastąpi nagłe uderzenie, opona powinna zostać jak najszybciej skontrolowana przez specjalistę w serwisie, nawet gdy nie stwierdza się widocznych uszkodzeń
 • należy regularnie sprawdzać, czy felgi nie są zdeformowane oraz czy nie wykazują wad, które mogłyby od środka uszkadzać oponę
 • sposób zużycia bieżnika (równomierny lub nie) dostarcza informacji o zbieżności, geometrii i wyważeniu opon jak również o wydajności amortyzatorów

REKLAMACJE
Aby otrzymać dożywotnią gwarancję należy wypełnić Kartę Gwarancyjną oraz uzyskać pieczątkę i podpis Sprzedawcy we wskazanych na Karcie miejscach. Aby zgłosić reklamację należy oddać oponę do ekspertyzy technicznej u Sprzedawcy wraz z dokumentem potwierdzającym jej zakup. Należy też oddać dokładnie wypełnioną i podbitą w punkcie zakupu Kartę Gwarancyjną. Sprzedawca opon sprawdza opony i stwierdza czy uszkodzenie podlega gwarancji na podstawie reguł gwarancyjnych. Przy uznanej gwarancji następuje wymiana opony z wyłączeniem dalszych roszczeń reklamacyjnych.

Zasady zgłaszania reklamacji:

 • Jeżeli zużycie bieżnika jest mniejsze niż 20% opona wymieniana jest na nową oponę Marangoni tej samej wielkości i tego samego (bądź porównywalnego) typu.
 • Jeżeli zużycie bieżnika jest większe niż 20% opona wymieniana jest na nową o tej samej wielkości i tego samego (bądź porównywalnego) typu, a klient pokrywa część wartości opony zgodną z procentem zużycia (różnica między głębokością bieżnika nowej opony i pozostałą głębokością bieżnika).
 • Jeżeli pozostała głębokość bieżnika jest minimalna wymagana przez prawo lub poniżej wartości minimalnej nie przysługuje roszczenie gwarancyjne.

Procentowy udział w kosztach opony jest obliczany na podstawie ceny opony na fakturze lub paragonie z datą wystawienia karty gwarancyjnej. Powstające koszty wymiany opony (demontaż, montaż i wyważenie) ponosi klient.

Z taką gwarancją można podróżować bez przeszkód!

PL

Copyright © MOTO-GUM sp. z o.o.

Ta strona wykorzystuje w swoim działaniu pliki cookies.
Możesz zapoznać się ze szczegółami naszej polityki cookies więcej >>.