logo

DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt:
„Usprawnienie zarządzania procesami operacyjnymi we współpracy z partnerami biznesowymi dzięki wdrożeniu systemu B2B przez Moto – Gum”

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-30-125/13-00

Okres realizacji: 01.11.2013 – 31.07.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 863 700,00 zł

Wartość dofinansowania: 604 590,00 zł (70 %)

Opis projektu:
Wdrożone rozwiązanie informatyczne polega na elektronicznej wymianie informacji w standardzie EDI (lub równoważnym) w oparciu o system B2B bazujący na zintegrowanym systemie zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP. Jest to wystandaryzowane rozwiązanie, pozwalające na wykorzystanie wdrażanego systemu informatycznego we współpracy z partnerami projektu – system obejmuje elektroniczną transmisję dokumentów i informacji w standardowym formacie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Umożliwi komunikowanie się Wnioskodawcy z partnerami biznesowymi poprzez przesyłanie elektronicznie sformatowanych dokumentów między aplikacjami komputerowymi znajdującymi się u wszystkich partnerów. System umożliwi automatyczną współpracę z kolejnymi przedsiębiorstwami. Oprócz technologii niematerialnej w postaci systemu informatycznego i oprogramowania serwerowego do firmy zostały wprowadzone także najnowsze rozwiązania technologiczne dzięki zakupowi wysokiej klasy sprzętu, niezbędnego do funkcjonowania systemu B2B. Przy wyborze urządzeń Wnioskodawca kierował się ich parametrami oraz innowacyjnością rozwiązań technicznych, umożliwiających sprawne funkcjonowanie i rozwój systemów w jak najdłuższej perspektywie czasowej (co przy tak szybkim rozwoju technologii informatycznych jest nie do przecenienia).


Pełna treść zapytania ofertowego - kliknji tutaj

PL

Copyright © MOTO-GUM sp. z o.o.

Ta strona wykorzystuje w swoim działaniu pliki cookies.
Możesz zapoznać się ze szczegółami naszej polityki cookies więcej >>.